Hikmatli so'zlar

A. I. GERTSEN:

Bilim shunday kuchki, bu kuchga bizni qurshab turgan tabiat energiyasiga qarshi turolmaganidek, eng tosh qotgan yanglishishlar ham dosh berolmaydi.

Kutubxona

2015-2016-O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9-SINFLAR O‘QUVCHILARI UCHUN IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo‘lida ko‘paytirish taqiqlanadi

Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o‘rnatilgan bo‘lishi kerak

4-sinf o‘quvchilari uchun Ona tili, Matematika, Jismoniy tarbiya fanlaridan bosqichli imtihon materiallari va metodik tavsiyalar to‘plami

5-6-sinf o‘quvchilari uchun Matematika, Adabiyot, Chet tili, Rus tili, Botanika, Tarix fanlaridan bosqichli nazorat imtihon materiallari va metodik tavsiyalar to‘plami

7-8-sinf o‘quvchilari uchun Ona tili, Rus tili, Fizika, Informatika, Xorijiy til, Geografiya, Davlat va huquq asoslari, Biologiyafanlaridan bosqichli nazorat imtihon materiallari va metodik tavsiyalar to‘plami

9-sinf o‘quvchilari uchun Matematika, Fizika, Kimyo fanlaridan imtihon materiallari va metodik tavsiyalar to‘plami

9-sinf o‘quvchilari uchun Ona tili, Chet tili, Tarix, Jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik tavsiyalar

2014-2015 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak
 

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
5-6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
7-8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ANIQ FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI

2013-2014 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

 

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ANIQ FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO`PLAMI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR FANLARDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALARTO`PLAMI

2012-2013 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

Imtihon materiallarini ochish uchun Adobe Reader dasturi kompyuterda o'rnatilgan bo'lishi kerak

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNBARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN
BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

7-8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDANIMTIHON MATERIALLARI

9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNANIQ FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR  FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

2011-2012 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-11 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

 
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNBARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN
BARCHA FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI

6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNBARCHA FANLARDANIMTIHON MATERIALLARI

7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BARCHA FANLARDANIMTIHON MATERIALLARI

8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNBARCHA FANLARDANIMTIHON MATERIALLARI


9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNANIQ FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN IJTIMOIY GUMANITAR  FANLARDAN IMTIHON MATERIALLARI


10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNMATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KIMYO  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN HUQUQSHUNOSLIK FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNXORIJIY TILLAR FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

 

Ta`lim tojik tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim turkman tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim qirg`iz tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari

2010-2011 O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-11 SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI

Mazkur imtihon materiallarini tijorat yo'lida ko'paytirish taqiqlanadi

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNMATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ADABIYOT  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BOTANIKA FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN INFORMATIKA VA HTA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
8-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ODAM VA UNING SALOMATLIGI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNMATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KIMYO  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN XORIJIY TILLAR  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
10-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MILLIY ISTIQLOL G'OYASI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI

11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNMATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN KIMYO  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN RUS TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN HUQUQSHUNOSLIK FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNXORIJIY TILLAR FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
11-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
 
Ta`lim tojik tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim turkman tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
Ta`lim qirg`iz tilida olib boriladigan maktablar o`quvchilari uchun imtihon materiallari
2009—2010-O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING 4-9-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`QUV FANLARIDAN BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TO‘PLAMI 

 

Imtihon materiallari va tavsiyalar Respublika Ta’lim markazi qoshidagi ilmiy-metodik kengashlar tomonidan muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan. Maktab metod birlashmalari imtihon biletlariga 15—20% hajmda o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.

4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUNMATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
4-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ADABIYOT  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN GEOGRAFIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
5-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN O`ZBEK TILI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN BOTANIKA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TARIX  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
6-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN VATAN TUYG`USI  FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN FIZIKA FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN ONA TILI FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN INFORMATIKA FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN TASVIRIY SAN`AT FANIDAN IMTIHON MATERIALLARI
 


Sana: 2016-03-16

Qidiruv tizimi

Tizimga kirish

Login:
Parol:
Siz:

Savolnoma

Qaysi fan siz uchun qiziqarli?

 

Ta'lim yangiliklari